Bibliotheek Oss

De bibliotheek Oss is verantwoordelijk voor het openbare bibliotheekwerk in de gemeente Oss. Naast de hoofdvestiging in Oss zijn er vestigingen in Berghem, Lith en Ravenstein. De bibliotheek Oss richt zich met haar diensten en activiteiten op drie pijlers, namelijk leesbevordering en leesplezier, mediawijsheid en cultuureducatie. Het lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen tot en met 17 jaar is gratis.

De Bibliotheek organiseert door het jaar heen uiteenlopende activiteiten voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. Activiteiten rondom landelijke campagnes zoals de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen, de Kinderjury en de Week van de mediawijsheid, maar daarnaast ook workshops en activiteitenmiddagen rondom actuele onderwerpen.

Voor de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ontwikkelt de Bibliotheek jaarlijks een eigen aanbod met groepsbezoeken, projecten, workshops en ouderavonden die zowel in de bibliotheek als op school kunnen plaatsvinden. Daarnaast staat de Bibliotheek vanzelfsprekend open voor de wensen en behoeften van deze instellingen zelf, waardoor maatwerk per instelling geleverd kan worden.

De Bibliotheek zorgt er ook voor dat de basisscholen in de gemeente Oss voorzien zijn van een goede schoolbibliotheek. Daarnaast zorgt de Bibliotheek er ook voor dat er goede collecties boeken aanwezig zijn op scholen door de schoolcollectie te saneren en uit te zoeken.

Op een aantal scholen heeft de Bibliotheek een Bibliotheek op School (dBos) opgezet, met een geautomatiseerd uitleensysteem dat een link heeft naar de collectie van de openbare bibliotheek. De kinderen van deze scholen zijn automatisch lid van de openbare bibliotheek.

Wilt u meer weten over de Bibliotheek, het aanbod voor het onderwijs of de activiteiten? Neem dan een kijkje op de website www.bibliotheekoss.nl of neem rechtstreeks contact op met Sandra van Bruinisse (sbru@nobb.nl).

oss3
oss5
oss1

Adres
Koornstraat 14-16
5341BR Oss

Telefoon
0412-622618

E-mail
contactoss@nobb.nl

Website
Bibliotheekoss.nl