Muzelinck

Muzelinck, Centrum voor de kunsten wil kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur. OKVO is hierin een prachtig samenwerkingsverband tussen professionele culturele instellingen in Oss, waarbij we kinderen een (eerste) kennismaking kunnen bieden. Via OKVO laat Muzelinck de kinderen muziek en dans beleven. Een kennismaking met deze disciplines die kinderen helpt in hun verdere ontwikkeling.

Bij het basismenu van OKVO gaan kinderen uit groep 3 naar een muziekvoorstelling en uit groep 4 naar een dansvoorstelling. We streven naar interactieve voorstellingen waar de kinderen met plezier en enthousiasme naar kunnen kijken, leren en zelf meedoen. Voorstellingen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Bij het plusmenu van OKVO is veel mogelijk. Muziek- en dansles ter voorbereiding of als reflectie op de voorstelling, of een les die juist aansluit bij een thema op school. Niet per se voor de groepen 3 en 4 maar juist voor alle leerjaren beschikbaar. Het plusmenu kan plaatsvinden op school of in één van onze ateliers en studio’s aan de Raadhuislaan.

Specifiek voor OKVO kun je contact opnemen met:
Dans: Angelique Alma, angelique.alma@muzelinck.nl
Muziek: 0412-623727 - contact@muzelinck.nl

Elke school in Oss heeft een eigen intermediair vanuit Muzelinck. Deze intermediair geeft op school- en wijkniveau invulling aan de marktplaats onderwijs door het met elkaar verbinden van vraag en aanbod, met landelijke programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit (de Cultuurloper) en de Impulsregeling Muziek. Door netwerkbijeenkomsten, expertmeetings en scholing zorgt Muzelinck ervoor dat het aanbod blijft aansluiten op de vraag en behoefte van de scholen.

Een overzicht van de scholen en de intermediairs vind je hier

muzelinck1 (1)
muzelinck3

Adres
Raadhuislaan 18
5341 GM Oss

Telefoon
0412 – 62 37 27

Postadres 
postbus 815 5340 AV Oss

E-mail
contact@muzelinck.nl

Website
www.muzelinck.nl