Over OKVO

Bij OKVO maken leerlingen kennis met kunst en cultuur in Oss!
Alle kinderen in Oss zouden een kans moeten krijgen om kennis te maken met de wereld van kunst en cultuur. Daarom werken alle culturele aanbieders in Oss: Theater De Lievekamp, Muzelinck, Het Stadsarchief Oss, Bibliotheek Oss, Museum Jan Cunen en de Groene Engel samen met het primair onderwijs om dit doel te bereiken. OKVO stelt twee programma’s op voor scholen: het OKVO Basismenu en het OKVO Plusmenu.

Basismenu
Het OKVO Basismenu voorziet een brede en gedegen basis voor cultuureducatie van hoge kwaliteit. Met het Basismenu:
1. Komen leerlingen gedurende hun gehele basisschoolperiode in aanraking met alle disciplines: drama, muziek, dans, cultureel erfgoed, literatuur, beeldende kunst en audiovisueel.
2. Gaan de leerlingen op bezoek bij alle culturele instellingen in Oss.
3. Worden de docenten voorzien van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal.
4. Worden de docenten ondersteund in kennis over cultuureducatie door middel van onderwijsbijeenkomsten.
5. De kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie is voldaan wanneer het basismenu is doorlopen.

Scholen zijn al jarenlang erg tevreden over OKVO (samenwerking, organisatie en uitvoering) en geven gemiddeld een 7,6!

In het OKVO-Basismenu is iedere jaargroep gekoppeld aan een eigen kunstdiscipline. Ieder schooljaar bezoeken alle leerlingen in hun kunstdiscipline een voorstelling of expositie bij een van de culturele instellingen of maken zij een stadstocht. De voorstelling, expositie en stadstocht zijn voorzien van OKVO-lessen. Deze lessen vindt u in de OKVO-handleiding. De lessen zijn praktisch, volgens onderwijskundige principes opgezet en zorgen voor een volwaardig leerproces.

Als een school zich inschrijft wordt de school opgenomen in een groter cultureel netwerk. OKVO maakt deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie mogelijk. Interne cultuurcoördinatoren worden uitgenodigd voor onderwijsbijeenkomsten, waarbij inspiratie en deskundigheid centraal staan.

Plusmenu
Binnen het Plusmenu hebben de scholen de ruimte om, bovenop het Basismenu, hun eigen keuzes te maken. De OKVO-instellingen bieden het Plusmenu facultatief aan. Het staat scholen vrij om te kiezen welke delen van het Plusmenu worden afgenomen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een volledig maatwerkproject. OKVO zorgt voor een soepel contact tussen de culturele instelling en de docent om tot een mooi project te komen.

Met het Plusmenu:
1. Komt de leerling in één schooljaar 2x in aanraking met een of meerdere discipline(s).
2. De docent heeft keuze uit een waaier van workshops/educatieve programma’s.
3. De docent kan kiezen voor maatwerk: hierbij staan de wensen van de scholen centraal.
4. Wordt de mogelijkheid versterkt de mogelijkheid om de kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie te behalen.

Hoe kan ik mijn school aanmelden?
Vul het aanmeldformulier in voor het nieuwe schooljaar in.

Wat is er nodig voor het invullen van het aanmeldformulier:

  • Een aanspreekpunt binnen de scholen; meestal de ICC-er
  • Leerlingenaantallen per groep en de aantallen instromers zijn nodig
  • Bij vragen of opmerkingen is uw contactpersoon: Marian Hamilton, coördinator OKVO. info@okvo.nl / tel: 06 50 26 32 50