Privacy, Cookies & AVG

Disclaimer

Deze informatie is van toepassing op de website www.okvo.nl die namens Stichting OKVO gepubliceerd wordt. De website wordt met de groots mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. De informatie komt uit betrouwbare bronnen en wordt regelmatig gecontroleerd. Het is desondanks mogelijk dat de verstrekte informatie niet volledig en/of niet actueel is.

Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. OKVO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie. Evenmin is OKVO verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waar door ons naar wordt verwezen.

Mocht je informatie tegenkomen die volgens jou niet correct is of als je suggesties of opmerkingen hebt, dan kun je dit laten weten via info@okvo.nl of met het contactformulier.

 

Privacy & cookies

Privacyverklaring
Bij OKVO worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. OKVO hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 september 2018.

Privacywetgeving
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
1.    wij via deze privacyverklaring duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken;
2.    wij alleen persoonsgegevens opslaan die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
3.    wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, voordat wij dit doen;
4.    wij ter bescherming uw persoonsgegevens passend beveiligen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
5.    u het recht heeft uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u uw school hebt aangemeld voor het OKVO programma en wanneer u dus het aanmeldformulier invult of een contactformulier op de website invult verwerkt en gebruikt OKVO bepaalde gegevens van u. Ook persoonsgegevens.

OKVO bewaart, gebruikt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft tijdens het gebruik van bovenstaande diensten. Bij opgaaf is dan ook duidelijk waarom ze aan ons worden verstrekt en ze worden ook alleen daarvoor gebruikt.

Onderstaande gegevens bewaren, gebruiken en verwerken we:

  • Naam van de school
  • Naam van de cultuurcoördinator van de school
  • Telefoonnummer: het telefoonnummer van uw school.
  • E-mailadres: het emailadres van de cultuurcoördinator op school
  • Besturingssysteem (in onze Google Analytics wordt duidelijk met welke internetbrowser u onze website bezoekt, dit blijft echter anoniem, uw IP-adres wordt dus niet vastgelegd.)

Toegang tot uw gegevens
Voor toegang tot uw gegevens, kunt u contact opnemen met de coördinator van OKVO te bereiken via info@okvo.nl / 06 50 26 32 50.

Contactformulier
Via de website kunt u vragen stellen middels een contactformulier. U voert daarbij gegevens in. Om het antwoord op uw vraag zo goed en zo snel mogelijk te kunnen geven zijn verschillende velden verplicht om in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard, maar alleen zolang als het nodig is om de volledige beantwoording en afhandeling te verzorgen.

Op de hoogte
Naast de informatie op onze website is het mogelijk dat we u op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail of telefonisch. Natuurlijk kunt u ons ook volgen via diverse Social Media. Het gebruik van de Social Media buttons op onze website wordt later toegelicht.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden gebruikt voor de organisatie van de uitvoering van het programma van OKVO. De betrokken instellingen van OKVO die de gegevens krijgen zijn de educatief medewerkers van: Theater De Lievekamp, Muzelinck, Stadsarchief Oss, Bibliotheek Oss, Museum Jan Cunen en Cultuurpodium Groene Engel. Het zit in onze basisprincipes dat we van onze partners eisen dat zij uw persoonsgegevens passend beveiligen. Ook zij kunnen u op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten van OKVO per e-mail of telefonisch.

Wettelijk
Wettelijk gezien moeten wij gegevens overhandigen wanneer de autoriteiten daar een bevel voor geven. Op het moment dat wij de gegevens niet meer hebben of deze geanonimiseerd zijn is dit niet meer mogelijk. Wij kunnen geen gegevens terughalen. Mochten wijzelf een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst hebben, dan kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Zo blijft onze omgeving veilig voor iedereen.

Social Media
Op onze website ziet u buttons van Social Media, daarmee kunt u onze content delen via uw eigen Social Media. Op dat moment vallen uw activiteiten onder het privacybeleid van die organisaties. Wij slaan geen persoonsgegevens op van deze activiteit.

Websites van derden
Op onze website staan linken naar andere websites, zo staan wij ook vermeld op andere websites, die niet van ons zijn. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.okvo.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

Beveiliging
Om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden zijn er verschillende beveiligingen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
-    Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
-    Wanneer u op onze website persoonsgegevens invoert is er sprake van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Daarmee wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zo lang we de gevraagde dienst(en) aan u leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd zeven jaar bewaard, omdat we de fiscale plicht hebben om tot zeven jaar terug betaalgegevens te kunnen overleggen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
We begrijpen dat u misschien vragen heeft. Neem daarom gerust contact met ons op wanneer u:
-    vragen heeft over ons privacybeleid
-    uw gegevens wilt inzien
-    uw gegevens wilt wijzigen
-    een gegevensexport wilt voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken
-    de verwerking van uw persoonsgegevens, door ons, wilt beperken

Coördinator OKVO
Raadhuislaan 18
5341GM Oss
info@okvo.nl | tel: 06 50 26 32 50

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Zoals we eerder aangaven eisen wij van onze partners dat ze de persoonsgegevens beveiligen. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken, dat staat ook onder het volgende kopje ‘Google Analytics’.

Wanneer u op dat moment niet akkoord gaat met het plaatsen van onze cookies, houdt u er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Wanneer u vragen heeft over persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om o.a. bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website en online diensten kunnen blijven verbeteren. Wij blokkeren het meezenden van persoonlijke IP-adressen en delen geen gegevens met Google. Zo houden we Google Analytics privacyvriendelijk. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

YouTube
YouTube plaatst geen cookies op onze website. Wij maken sinds kort gebruik van de privacyvriendelijke versie die YouTube aanbiedt. YouTube slaat pas informatie op wanneer u een video op onze site bekijkt. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.