Plusmenu

Binnen het Plusmenu hebben de scholen de ruimte om, bovenop het Basismenu, hun eigen keuzes te maken. De OKVO-instellingen bieden het plusmenu facultatief aan. Het staat scholen vrij om te kiezen welke delen van het Plusmenu worden afgenomen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een volledig maatwerk project.

Over het Plusmenu

Wat is het plusmenu?
Met het plusmenu kunt u het basismenu (dat een sterke basis biedt) verdiepen of verbreden. Vanaf het schooljaar 2018/2019 is dit voor jullie vernieuwd. Er zijn een aantal nieuwe opties voor het plusmenu.
U kunt dit jaar de keuze maken uit een aantal projecten. Deze vindt u via de link aan de rechterzijde.

Hiernaast is er maatwerk voor uw school mogelijk.

Maatwerk
De wensen van de scholen staan bij een op maat gemaakt plusmenu centraal. Er is van alles mogelijk: een plusmenu als voorbereiding op een bezoek aan de instelling vanuit het basismenu, of juist als reflectie achteraf. Het is ook mogelijk om vakoverstijgend te werken of met meerdere disciplines in één activiteit. De lengte van het project en de kosten hiervan worden in overleg bepaald.

Handleiding
Bij het plusmenu zit geen handleiding. Degene die de workshop uitvoert kan de samenhang met het basismenu of de gekozen discipline duidelijk maken.

Wanneer?
De planning gaat in overleg met de school en de culturele instelling. Bij sommige workshops staat een advies voor de periode.

Inschrijven
Inschrijven voor het plusmenu gebeurt tegelijk met het aanmelden voor het basismenu in juni-september. U kunt kiezen voor een plusmenu uit de gids of u kunt kiezen voor een op maat gemaakt plusmenu. Bij het plusmenu op maat kunt u uw voorkeuren aangeven in het aanmeldformulier: welke discipline(s) en groep(en). Vervolgens neemt de culturele instelling contact op met u om uw wensen te bespreken.