De waarde van reflecteren: onderwijsbijeenkomst 20 januari

Reflecteren tijdens de les is super belangrijk;

door te reflecteren leren de kinderen te kijken naar zichzelf en anderen en dit te bespreken.Zo kan diegene er achter komen welke vaardigheden hij/zij al beheerst en waar hij/zij nog aan kan werken. Ieder vertrekt vanuit een ander startpunt (belevingswereld) en dat is nu juist het leuke aan het reflectiemoment. Op deze manier kan er veel van elkaar geleerd worden.

Middels drama lessen kun je goed reflecteren, daarom hebben we voor deze middag twee theaterdocenten uitgenodigd die je in een leuke workshop duidelijk maken wat de waarde van reflecteren is. Ze bieden je ‘tools’ die je ongetwijfeld in de dagelijkse praktijk zult kunnen gebruiken. Over de docenten:

Annelijn Suijkerbuijk:
“Wat is er mooier dan kinderen die zich durven uiten, laten verwonderen en die op onderzoek gaan en nieuwsgierig zijn? en dat is precies wat je kunt bereiken met het vak theater.”

Peggy Willemen:
“Mijn wens is dat meer mensen de toepasbaarheid en het sociale nut van theater in het onderwijs gaan inzien en ook daadwerkelijk gaan toepassen. Theater is voor iedereen, maakbaar door iedereen en nodig tijdens je opleiding van kind tot volwassene.”

Tijdsplanning:
15:30-16:00: Inloop
16:00-17:30: Workshop Waarde van reflecteren
17:30-18:00: Terugblik & Borrel

Foto via Pexels