Onderwijsbijeenkomst 8 april 2024; kennismaking VTS

Visual Thinking Strategies is een educatieve methode die zich richt op het ontwikkelen van observatie- en interpretatievaardigheden door middel van gestructureerde groepsdiscussies over kunst. De kern van VTS is gebaseerd op het stellen van specifieke open vragen die leerlingen aanmoedigen om nauwkeurig te observeren, te redeneren en hun eigen ideeën te uiten over wat ze zien.

Voordelen VTS in het basisonderwijs:

  1. Bevordert kritisch denken,
  2. Ontwikkelt visuele geletterdheid,
  3. Stimuleert empathie en respect voor diversiteit,
  4. Verdiept de kunstervaring.

Door VTS te integreren in het basisonderwijs worden leerlingen aangemoedigd om kritisch te denken over uiteenlopende onderwerpen, ongeacht het vakgebied. Het actief observeren en analyseren van visuele informatie versterkt de vaardigheden die nodig zijn om diepgaande vragen te stellen en complexe problemen op te lossen. De ontwikkeling van deze vaardigheden, waaronder kritisch denken, communicatie, creatief denken en probleemoplossing, zijn essentieel in de hedendaagse wereld.

Onder leiding van Michal Butink (van Beeldmakers) ga je kennis met VTS en krijg je praktische aanwijzingen hoe je als leerkracht VTS in de klas kunnen toepassen. Deze introductie-workshop organiseren we voor alle PO-leerkrachten van de OKVO-scholen.

Dus noteer in je agenda: maandag 8 april, van 15:00 tot 17:00 uur met inloop vanaf 14:45 uur. Locatie is Museum Jan Cunen.

Wil jij deelnemen aan deze introductieworkshop? Alle PO-leerkrachten uit gemeente Oss zijn uitgenodigd. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier of mail ons op info@okvo.nl.